Hallitus

Puheenjohtaja
Makkonen Ilkka
0400 924044
ijmakkonen@gmail.com
 
Sihteeri
Rissanen Tuomas
0400 300 170
tuomas@tuomasrissanen.com
 
Jäsenet
Erkkilä Jarmo
Meriläinen Jukka
Saaristo Harri
 
Varajäsenet
Uusi-Rauva-Salmela Lea
Sironen Timo
 
Rahastonhoitaja
Rekola Ritva
040 534 0345  
ritvarkl@gmail.com
 
Teatterilippujen myynti
Erkkilä Terttu
040 768 0390